DERSİM’DE İMHA OPERASYONU: KATİLLER İŞ BAŞINDA!

DERSİM’DE İMHA OPERASYONU


Dersim Ovacık’ta genişletilmiş Merkez Komitesi toplantısına katılan MKP (Maoist Komünist Parti) üyesi 17 kişi, toplantı sırasında ağır bir bombardımanla öldürüldü. Böylelikle, devletin ”ölü ele geçirme” adı altında, devrimci muhalefete yönelik olarak uyguladığı imha operasyonlarına bir yenisi eklendi.


Bugün Avrupa Birliği’ne uyum için ”demokratikleşme” adımları attığını iddia edenler, bu katliamın birincil dereceden sorumlularıdır. İmha operasyonuyla birlikte, bu emperyalizm uşaklarının ”demokratikleşme” palavralarına bir nokta konmuştur. Uşaklar, sömürgelerindeki en ufak muhalefeti bile katliamla bastıran Avrupalı emperyalistlere ”uyum” yolunda ise istikrarla ilerlemektedir.
Patronların asker-polis devleti, öldürmeye kodlanmıştır. Özgürlük ve demokrasi ise ancak patronlar ve onların borazanları için geçerlidir.
Ovacık’ın Mercan Vadisi’ndeki katliamla bir kez daha görülmüştür ki, işçi sınıfı ve yoksullar için demokrasi ve özgürlük, emperyalist kurumların bahşedeceği bir lütufla değil, Ortadoğu emekçilerinin yükselteceği proleter devrim mücadelesiyle gelecektir. Ve elbet işçi sınıfı, bağrından çıkan, emekçilerden, yoksullardan yana, ölümü göze alarak mücadele eden devrimcilere yönelik katliamların hesabını soracaktır.
Devrimci İşçi ve Marksist Inisiyatif, başta pek çok yoldaşımızın omuz omuza mücadele ettiği Okan Ünsal ve Berna Ünsal olmak üzere, yitirilen 17 MKP üyesini saygıyla selamlar!
17’ler zafere kadar yanımızda yürüyecek!
Yaşasın sosyalist dünya devrimi!

21 Haziran 2005

Devrimci İşçi (Türkiye), Marksist Inisiyatif ( Almanya)