Buradaki tezler, genel olarak Kürt sorununa bakış açımızı belirtmektedir. Tüm hatlarını olmasa bile, genel duruş noktamızı belli etmesi açısından önem taşımaktadır. İleride bu konuda daha geniş dosyaları sizlere sunaçağız.

Kuzey Kürdistan üzerine bazı tezler

1) Kuzey Kürdistan Türkiye'nin bir iç sömürgesidir. Bu sömürgenin gelişimi, aynı zamanda Kuzey Kürdistan'daki ve Türkiye'deki ekonominin gelişimine bağıdır. Osmanlı'daki durum ile Cumhuriyet'in ilk yılları ve 60'lardaki durum ile günümüzdeki durum arasında farklar bulunmaktadır. .

2) Kuzey Kürdistan işçileri Avrupa'da ve Türkiye'nin geri kalan kısımlarında daha yoğunluktadır. Yani kürt işçisimülteci durumdadır. .

3) K. Kürdistan'daki işci ve köylüler ile burjuva ve feodal güçler politik anlamda ayrışmamış, aynı mücadele potasında birleşmekteler. Bu birlik durumu, politik olaraktır. TC'nin baskıları hala değişik sınıfları bir arada tutmaktadır. .

4) K.Kurdistan'daki feodal güçler genel olarak TC tarafından destekleniyor.

5) TC, bilinçli olarak K. Kurdistan'da kapitalizmin gelişimini engelemktedir. TC'nin kuruluş aşamasında bu daha belirgin iken, son dönemlerde kısmen gelişimine olanak tanımaktadır. .

6) Türk ve Kürt halklarının kardeşliği, kürtlerin ayrılma hakkının tanımasıyla gerçekleştirilebilir. .

7) Türkiye'deki solun anti-emperyalist tavrı ancak anti sömürgeci tavrı ile birleşince bir anlam kazanır.

8) Ortadoğu sosyalist cumhuriyetler federasyonu, Ortadoğu için barışa gidebilecek tek yoldur.

Suphi Toprak