Maymunlar Sizlersiz Daha Huzurlu!

Suphi Toprak

Hürriyet gazetesinde çıkan bir haber göre maymunlar para konusunda, insanlarla aynı davranışları sergiliyor. ‘‘Para konusunda maymunlarla benzer mantıktayız’’ adlı başlıklı yazı, kimi araştırmacıların, maymunların da ekonomik eğilimlerinin aynı olduğunu söylüyor.

Evrim teorisini çarpıtarak yazılan bu, aslında tek bir şeyi amaçlıyor. Kapitalizmin devamlı var olduğunu isptalamaya çalışıyorlar. İnsanlar para düşkünü olduğu için, para yaratıklarını kanıtlamaya çalışıyorlar. Hatta hayvanlarda bile iç güdüsel para sevgisi var.

Aslında son derece basit görünen bu yazıda, ve bunun gibi binlerce yazıda, ideolojik bir savaşın altyapısını oluşturuyorlar. Bu yazıdan çıkartmak istedikleri tek bir sonuç var. Kapitalizm insanın ve hayvanların doğasında hep vardır ve hep olacaktır! İnsanın düşünmeye başlamasından sonra neden, bir milyon yıl sonra, para çıkmıştır bunu anlatamıyorlar tabi. Para ve Kapitalizm, sınıflı toplumlarda ortaya çıkmıştır. İnsanın para tutkunu olmasıda, paranın ortaya çıkmasından sonra, ve insanlara yaşamak için bir zorunluluk olarak sunulması ile alakası var.

Bir mühim konuda, maymunların bu yanlış düşüncelere alet etmeleri. Maymunlara ve diğer hayvan türlerine en büyük kötülükleri, Kapitalizm yapmıştır. Kar için, hayvanlarını doğal ortamlarını yokeden, kürk olarak satan, deneylerde sayısız maymunu katleten bir sistemin, tarih sahnesinden kaybolma sırası gelmiştir.